Dutch Society for Wildlife Health

Agenda


21 november: jaarlijks symposium van de DSWH, dit jaar met als thema "(Her)introductie en verplaatsingen van wildlife"

Studenten en onderzoekers zijn van harte uitgenodigd om abstracts in te dienen voor presentaties. Het onderwerp moet gerelateerd zijn aan wildlife, maar niet uitsluitend aan (her)introducties. 

Abstracts in het Nederlands of Engels. Max. 300 woorden (excl. titel en namen). Bevat achtergrond, doelen, methoden, resultaten en conclusies. Abstracts worden alleen gebruikt om de presentaties te selecteren, er zal geen abstractboek komen of postersessie komen.

Abstracts indienen via info@dutchwildlife.nl 

Deadline abstracts: 20 oktober